Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

   

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
 • Rok Liptovskej stolice – zoznam podujatí
  Rok Liptovskej stolice – zoznam podujatí
  Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
  Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
 • Futbalový turnaj o pohár
  Futbalový turnaj o pohár
  Liptovskej stolice
  RETROTANČIAREŇ 2017
  RETROTANČIAREŇ 2017
  14.7. - 21.00 Záhrada Múzea Janka Kráľa
 • Festival dobrej zábavy,
  Festival dobrej zábavy,
  jedla a zážitkov
  FESTIVAL MÚZEÍ SLOVENSKA
  FESTIVAL MÚZEÍ SLOVENSKA
  26. - 27.6.2017
 • Mikulášske leto
  Mikulášske leto
  RETROTANČIAREŇ 2017
  RETROTANČIAREŇ 2017
  14.7. - 21.00 Záhrada Múzea Janka Kráľa
Dobrovoľní hasiči oslavovali

Dobrovoľní hasiči oslavovali

27.06.2017 Významné výročie, 90. výročie založenia, si pripomenul Dobrovoľný hasičský zbor v obci Závažná Poruba. V sobotu popoludní program začal slávnostným sprievodom obcou od hasičskej zbrojnice k starému ihrisku ...
Hokejbalisti výborne reprezentovali

Hokejbalisti výborne reprezentovali

27.06.2017 Počas víkendu (16.- 18. júna 2017) sa v Banskej Bystrici konal hokejbalový turnaj Országh Cup. Výborne sa na ňom darilo dvom mužstvám z Liptovského Mikuláša ...
SKLÁDKU UZATVORILI V ROZPORE SO ZÁKONOM, primátor podáva trestné oznámenie

SKLÁDKU UZATVORILI V ROZPORE SO ZÁKONOM, primátor podáva trestné oznámenie

23.06.2017 Nadpolovičnou väčšinou hlasov odporučili poslanci mestského zastupiteľstva primátorovi, aby podal trestné oznámenie na neznámu osobu. Dôvodom je zlé uzatvorenie skládky vo Veternej Porube, ktoré bolo podľa záverov Slovenskej inšpekcie životného prostredia, a dokonca aj Úradu pre verejné obstarávanie v rozpore so zákonom ...
partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

   

Najnovšie tlačové správy

Aktuálne oznamy

Verejná vyhláška

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v k.ú. Liptovský Mikuláš pozemok parc.č. KN-C 854/54...

Dobrovoľní hasiči oslavovali

Významné výročie, 90. výročie založenia, si pripomenul Dobrovoľný hasičský zbor v obci Závažná Poruba. V sobotu popoludní program začal slávnostným sprievodom obcou od hasičskej zbrojnice k starému ihrisku. ...

Hokejbalisti výborne reprezentovali

Počas víkendu (16.- 18. júna 2017) sa v Banskej Bystrici konal hokejbalový turnaj Országh Cup. Výborne sa na ňom darilo dvom mužstvám z Liptovského Mikuláša....

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 4/2017/VZN

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 4/2017/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku. ...

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 3/2017/VZN

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 3/2017/VZN - Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 5 /ÚPN O Liptovský Mikuláš - ZaD 05/, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 - Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení. ...

Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. ...

Oznámenie o zrušení pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Jozefa KUBIČKOVÁ, nar. 1962. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ....

Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 26.7.2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 26.7.2017 bude v čase od 11:30 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. 1. mája č. 1919 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s. ...

Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 25.7.2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 25.7.2017 bude v čase od 07:30 hod. do 17:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Vrbická č. 4250 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s. ...

Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 25.7.2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 25.7.2017 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. Družstevná - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s. ...

Podujatia

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
Rok Liptovskej stolice – zoznam podujatí
Rok Liptovskej stolice – zoznam podujatí
Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
Futbalový turnaj o pohár
Futbalový turnaj o pohár

INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA


Adresa: Námestie mieru 1 
031 01  Liptovský Mikuláš
Tel.: +421/44 16 186, +421/44 552 24 18 
   

  


 • HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
  HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
 • LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ JE SMART
  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ JE SMART
 • Národný projekt terénna sociálna práca v obciach
  Národný projekt terénna sociálna práca v obciach
 • SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V MESTE
  SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V MESTE
  v ponuke v Informačnom centre
REZERVÁCIA UBYTOVANIA