Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   KALENDÁR PODUJATÍ

DENNý LETNý ART TáBOR

19 August 2019
23 August 2019

DENNý LETNý ART TáBOR

Liptovská galéria P.M.Bohúňa     Ostatné podujatia (Nezaradené podujatia)

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa     7:30 - 15:30


Denný letný Art tábor pre deti vo veku 8 - 16 rokov na tému Angažované umenie.

V tohtoročnom detskom letnom tábore svoju pozornosť upriamime na angažované umenie. V tábore tak hlavnými témami budú kritické miesta spoločenského diania. Vyjadrovacím prostriedkom nášho postoja k daným témam sa stanú rôzne formy výtvarného prejavu. Cieľom výtvarných aktivít je predovšetkým rozvinutie kritického myslenia, teda aj schopnosť reagovať na to, čo sa aktuálne v spoločnosti deje a vidieť problém z viacerých uhlov pohľadu. Novým tvorivým prístupom a výtvarnými formami sa naučíme ako vie byť umenie prospešné pre spoločnosť.
 
TEMATICKÝ PROGRAM:
 
Pondelok:        Environmentálne umenie (umenie pre prírodu)/ Hmyzí hotel (inštalácia)
Utorok :          Kritika spoločnosti (autorská výstava) / výtvarná dielňa inšpirovaná výstavou
Streda:            Socha v meste VII, Turčianska galéria v Martine (výstava) / tvorivá dielňa socha, inštalácia vo verejnom priestore
Štvrtok:           (NE)tradičné remeslo, (ne)tradičný námet / tapiséria
Piatok:             Dorábanie diel, príprava na vernisáž / Vernisáž

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O TÁBORE
Detský letný tábor bude prebiehať každý deň od 19. – 23.8. 2019 v čase od 7:30 do 15:30 hodiny.  Tábor je vhodný pre deti od 8 – 16 rokov, ktoré chcú získať nové poznatky o umení, spoločnosti či prírode a zažiť nielen zábavný ale aj obohacujúci týždeň plný nových zaujímavých výtvarných aktivít.

Cena: 80 € / v cene je zahrnutý materiál, lektori, obedy, pitný režim. Desiata a olovrant – individuálne.
Podrobný bulletin s informáciami o táborových aktivitách bude odoslaný na e-mail uvedený v prihláške po oficiálnom dátume uzávierky počtu účastníkov tábora, t.j. po 21. júli.
Informácie / rezervácie: lgpmb-kvc@vuczilina.sk, +4210911953855, 044/5522758, prípadne osobne v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa.

Pre záväzné objednanie účastníka, resp. dieťaťa je nevyhnutné vyplniť prihlášku spolu so Súhlasom so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb, resp. Súhlasom so zverejnením zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového materiálu.
Prihláška a bližšie info na: https://bit.ly/2EF0p5Z

 

Ďaľšie informácie: http://www.galerialm.sk

Vstupné: Deti: 80€

Naspäť na podujatia