Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   KALENDÁR PODUJATÍ

ALTERNATíVY DEšTRUKCIE

02 Október 2019
16 November 2019

ALTERNATíVY DEšTRUKCIE

Liptovská galéria P.M.Bohúňa     Výstava (Kultúrne podujatia)

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa    


Výstava piatich umelcov z krajín V4 na tému deštrukcia umenia.

Výstava Alternatívy deštrukcie sa snaží zachytiť umeleckú a umelecko-historickú pripomienku vybraných sochárskych a objektových diel z Čiech, Slovenska, Maďarska a Poľska, diel, ktoré boli v minulosti (od 50. rokov minulého storočia do súčasnosti) fyzicky alebo metaforicky zničené - buď kvôli ideológii, komerčnej alebo majetkovej zámienke alebo z hľadiska umeleckej autocenzúry. Na spoluprácu bolo oslovených päť umelcov z krajín Vyšehradskej štvorky, na výstave tak uvidíte ako spoločnú tému sprítomnili Lukáš Houdek, Ivana Sláviková, Emese Benczúr, Karolina Kubik a Anna Jochymek.


Maďarská umelkyňa Emese Benczúr vo svojom textovom oznámení zastrešila celú výstavu, jej gesto je politické i nostalgické zároveň, vypovedá nielen o aktuálnej cenzúre, ale i o krátkej pamäti, ktorá je pre Strednú Európu typická.

Participácia poľskej dvojice Karoliny Kubik a Anny Jochymek sa viaže k politickej rovine projektu, k otázkam aktuálneho vzťahu spoločnosti k socialistickým pomníkom. Do príbehu odstránenia jedného z pamätníkov 2. svetovej vojny vniesla performatívnym spôsobom nečakaný obsah, poukazujúci na niektoré z problémov sexuálnych minorít - ukázalo sa ako blízko k sebe majú paradox a kontroverznosť.

Čech Lukáš Houdek vytvoril komplexný intermediálny dokument, ktorého podstatou je sledovanie pamäťovej stopy do relatívne vzdialenej minulosti, kde archeológia funguje v reálnom čase zároveň ako kreácia až do tej miery, že nie je zrejmé, ktorá časť diela je, a ktorá nie je fikciou.

Slovenská autorka Ivana Sláviková sa priklonila k historickej stope sochárskeho zadania. Pripomína dôležitosť nedocenenej sochárky Aliny Ferdinandy (1926-1974), ktorej zásluhou sa na Slovensku etablovalo komorné sochárstvo. Multiply predtým nikdy neexistujúcich bronzových odliatkov odkazujú na hodnotu i nehodnotu a sú veľmi prepracovanou formou pocty.Ďaľšie informácie: http://www.galerialm.sk

Vstupné: Dospelí: 2€ Deti: 1€

Naspäť na podujatia