Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   KALENDÁR PODUJATÍ

ROZSVIEŤME SI SPOLU NAŠE MESTO

01 December 2019
31 December 2019

ROZSVIEŤME SI SPOLU NAŠE MESTO

Mesto Liptovský Mikuláš     Ostatné podujatia (Nezaradené podujatia)Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu.

Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu
„Rozsvieťme si spolu  naše mesto.

Termín: 1.-31.12.2019

Podmienkou účasti na súťaži je zaslanie  prihlášky do súťaže spolu s 1 fotografiou Vašej vianočnej výzdoby
e-mailom na sutaz@mikulas.sk, alebo poštou na adresu Mestského úradu
(Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš) do 31.12.2019, vrátane.
Prihláška na stiahnutie, v spodnej časti.

Pravidlá
 
  1. Termín súťaže
Súťaž bude prebiehať v termíne 01. - 31. 12. 2019
 
  1. Súťažné kategórie
Súťaže sa môžu zúčastniť všetky právnické a fyzické osoby z mesta Liptovský Mikuláš a jeho mestských častí a to v týchto kategóriách:
 
1. Kategória – obyvatelia bývajúci v rodinných domoch
2. Kategória – obyvatelia bývajúci v panelákoch
3. Kategória – organizácie a prevádzky /podniky, združenia, predajne/
4. Kategória – školské zariadenia /jasle, materské školy, základné a stredné školy/ 
5. Kategória – kluby seniorov
 
  1. Podmienky súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto v stanovenom termíne zašle zaslať  max. 1 fotografiu vonkajšej vianočnej výzdoby (vianočná výzdoba pre podmienky súťaže je len výzdoba okna, balkónu, výkladu, záhrady – exteriérová výzdoba). Jednu fotografiu s vianočnou výzdobou je potrebné zaslať na emailovú adresu sutaz@mikulas.sk, prípadne doručiť poštou na adresu Mestský úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, obálku je potrebné označiť slovom SÚŤAŽ. V prípade doručenia fotografie poštou rozhoduje dátum pečiatky pošty – 31. 12. 2019, vrátane. Po stanovenom termíne už fotografie nebudú akceptované. K fotografii je nutné priložiť prihlášku, ktorá obsahuje informácie o súťažiacom. Fotografie doručené bez prihlášky budú automaticky zo súťaže vyradené.

 
  1. Vyhodnotenie súťaže
Víťaza v každej kategórii vyberie porota. Členmi poroty je vedenie mesta Liptovský Mikuláš a organizačný výbor súťaže. Porota vyberie tri fotografie z každej kategórie, ktoré budú následne zverejnené na facebookovom profile mesta Liptovský Mikuláš. Víťazom sa stane fotografia, ktorá získa najviac lajkov (páči sa mi). Internetové hlasovanie bude prebiehať v termíne od 8. 1. 2020 od 12:00 h do 9. 1. 2020 do 12:00 h. Facebookové profily vytvorené po 1. 12. 2019 nebudú akceptované v hlasovaní. Výsledky spolu s fotografiami budú zverejnené na webovej stránke mesta www.mikulas.sk. Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien víťazom sa uskutoční dňa 14. 1. 2020 o 15:00 h v budove mestského úradu.

 Ceny pre víťazov -    v každej kategórii bude odmenený jeden víťaz. 

Kategória I. – fyzické osoby bývajúce v rodinných domoch
Víťaz získa výherný poukaz pre 2 osoby na vybrané predstavenie v Dome kultúry a atraktívnu vecnú cenu.
 
Kategória II. – fyzické osoby bývajúce v panelákoch
Víťaz získa výherný poukaz pre 2 osoby na vybrané predstavenie v Dome kultúry a atraktívnu vecnú cenu.
 
Kategória III. – právnické osoby – podniky, organizácie, združenia, predajne: 
Víťaz získa mediálny priestor na prezentáciu v mestskej TV Liptov a mesačníku Mikuláš.
 
Kategória IV. – školstvo
vstup na mestskú plaváreň a verejné korčuľovanie v JL aréne pre 30 žiakov a vecné ceny.
 
Kategória V -  Kluby seniorov: 
Víťazný klub dôchodcov získa výherný poukaz pre 30 osôb na predstavenie v Dome kultúry.
   
                 
Vylúčenie zo súťaže
Porušením vyššie uvedených pravidiel bude súťažiaci vyradený zo súťaže.

Prihláška

Mesto Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo na zmenu podmienok súťaže.
 

Naspäť na podujatia