Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Centrum služieb občanov na MsÚ   /   Kontakty na zamestnancov MsÚ

Kontakty na zamestnancov MsÚ

číslo na MsÚ v Lipt. Mikuláši je tel. 044 / 5565 ... a príslušná klapka pracovníka (občiansky servis), ktorého chcete kontaktovať.
V prípade, že chcete volať cez spojovateľku, voľte klapku 111.Vyberte:

 • Útvar hlavného architekta
 • Útvar prednostu
 • Hlavný kontrolór
 • Kancelária vedenia mesta
 • Komunálny manažér a vnútorný auditor
 • Odbor územného rozhodovania a stavebného poriadku
 • Odbor finančný
 • Odbor právny
 • Odbor sociálny
 • Odbor výstavby
 • Odbor vnútornej správy
 • Odbor školstva
 • Odbor životného prostredia a dopravy
 • Oddelenie informatiky
 • Oddelenie marketingu a podnikania
 • Oddelenie mládeže, športu a kultúry
 • Oddelenie projektového manažmentu
 • Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov
 • Prednosta Mestského úradu
Vybrať

Kancelária vedenia mesta

Kancelária, vedúca kancelárie: Ing. Chromeková Dana

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing. Chromeková Dana 315 201 dana.chromekova@mikulas.sk
2. Mgr. Filip Jozef 315 208 jozef.filip@mikulas.sk
3. Mgr. Pavkovčeková Marcela 315 207 marcela.pavkovcekova@mikulas.sk
4. Ing. Sokolský Ján 312 202 jan.sokolsky@mikulas.sk
5. Mgr. Čapčíková Viktória 312 222 viktoria.capcikova@mikulas.sk

Odbor právny

Odbor, vedúca odboru: Mgr. Iľanovská Anna

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Mgr. Iľanovská Anna 202 245 anna.ilanovska@mikulas.sk
2. JUDr. Javornická Miroslava 203 240 miroslava.javornicka@mikulas.sk
3. JUDr. Lakotová Soňa 204 241 sona.lakotova@mikulas.sk
4. Mgr. Mlynarčíková Andrea 204 241 andrea.mlynarcikova@mikulas.sk
5. Mgr. Popročová Eva 206 246 eva.poprocova@mikulas.sk
6. Mgr. Stanková Paula 206 242 paula.stankova@mikulas.sk
7. Ing. Todáková Renáta 205 243 renata.todakova@mikulas.sk

Odbor finančný

Odbor, vedúca odboru: Ing. Debnárová Lenka PhD.

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing. Debnárová Lenka, PhD. 213 294 lenka.debnarova@mikulas.sk
2. Diačiková Magdaléna 21 289 magdalena.diacikova@mikulas.sk
3. Gallová Jarmila 211 283 jarmila.gallova@mikulas.sk
4. Mgr. Hlaučová Mariana CSOM 175 mariana.hlaucova@mikulas.sk
5. PhDr. Jašková Marcela 213 281 marcela.jaskova@mikulas.sk
6. Jurisová Jana 211 283 jana.jurisova@mikulas.sk
7. Mgr. Kráľ Martin 216 216 martin.kral@mikulas.sk
8. Kubáňová Anna 21 289 anna.kubanova@mikulas.sk
9. Kubovčíková Ľubica 213 282 lubica.kubovcikova@mikulas.sk
10. Litvová Viera 217 291 viera.litvova@mikulas.sk
11. Ing. Makovická Anežka 24 284 anezka.makovicka@mikulas.sk
12. Medľová Martina 216 292 martina.medlova@mikulas.sk
13. Ing. Miturová Lenka 702 244 lenka.miturova@mikulas.sk
14. Moravčíková Anna 213 282 anna.moravcikova@mikulas.sk
15. Nudzíková Erika 23 285 erika.nudzikova@mikulas.sk
16. Piatková Hana 22 288 hana.piatkova@mikulas.sk
17. Profantová Lenka 214 287 lenka.profantova@mikulas.sk
18. Salvová Janka 23 293 jana.salvova@mikulas.sk
19. Vyšná Zuzana 22 323 zuzana.vysna@mikulas.sk
20. Záborská Anna 23 286 anna.zaborska@mikulas.sk
21. Zelinková Anna 213 281 anna.zelinkova@mikulas.sk
22. Švecová Eva 217 291 eva.svecova@mikulas.sk

Odbor výstavby

Odbor, vedúci odboru: Ing. Berník Miloš

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing. Berník Miloš 103 300 milos.bernik@mikulas.sk
2. Brtáň Ivan 105 303 ivan.brtan@mikulas.sk
3. Ing. Letavajová Anna 105 303 anna.letavajova@mikulas.sk
4. Ing. Medvecká Eva 104 302 eva.medvecka@mikulas.sk
5. Ing. Smolíková Tatiana 104 302 tatiana.smolikova@mikulas.sk

Odbor životného prostredia a dopravy

Odbor, vedúci odboru: Ing. Lengyel Gabriel

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing. Garaj Miroslav 102 381 miroslav.garaj@mikulas.sk
2. Ing. Jurečková Lenka 111 351 lenka.jureckova@mikulas.sk
3. Ing. Lengyel Gabriel 101 380 gabriel.lengyel@mikulas.sk
4. RNDr. Lošonská Mária 113 350 maria.losonska@mikulas.sk
5. Ing. Smitka Róbert 111 351 robert.smitka@mikulas.sk
6. Bc. Vozárik Marián 102 382 marian.vozarik@mikulas.sk

Odbor územného rozhodovania a stavebného poriadku

Odbor, vedúca odboru: Ing. Šuveríková Katarína

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing. Borsík Tomáš 803 344 tomas.borsik@mikulas.sk
2. Ing. Dudová Michaela 805 341 michaela.dudova@mikulas.sk
3. Gettová Marta 809 343 marta.gettova@mikulas.sk
4. Ing. Glončáková Zuzana 804 345 zuzana.gloncakova@mikulas.sk
5. Ing. Havalcová Svetlana 804 345 svetlana.havalcova@mikulas.sk
6. Mgr. Kašák Miroslav 802 346 miroslav.kasak@mikulas.sk
7. Ing. Kordošová Stanislava 806 342 stanislava.kordosova@mikulas.sk
8. Ing. Michalková Andrea 810 347 andrea.michalkova@mikulas.sk
9. Mrázová Eva 805 341 eva.mrazova@mikulas.sk
10. Mgr. Mudriková Alena 810 347 alena.mudrikova@mikulas.sk
11. Ing. Vargová Jana 803 344 jana.vargova@mikulas.sk
12. Vrlíková Viera 809 343 viera.vrlikova@mikulas.sk
13. Ing. Šeďová Blanka 806 342 blanka.sedova@mikulas.sk
14. Ing. Šuveríková Katarína 807 340 katarina.suverikova@mikulas.sk

Odbor sociálny

Odbor, vedúca odboru: Mgr. Sabaková Erika

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Mgr. Bániková Veronika 26 324 veronika.banikova@mikulas.sk
2. Mgr. Hanzlík Michal 25 322 michal.hanzlik@mikulas.sk
3. Mgr. Hromádková Valéria 27 321 valeria.hromadkova@mikulas.sk
4. Mgr. Majerová Antónia 27 321 antonia.majerova@mikulas.sk
5. Mgr. Mrázová Martina 25 322 martina.mrazova@mikulas.sk
6. Mgr. Sabaková Erika 101 320 erika.sabakova@mikulas.sk

Odbor školstva

Odbor, vedúci odboru: doc.Mgr. Hučík Ján PhD.

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Bellová Dana 115 363 dana.bellova@mikulas.sk
2. Borsíková Gabriela 114 362 gabriela.borsikova@mikulas.sk
3. PaedDr. Gerbocová Marta 116 360 marta.gerbocova@mikulas.sk
4. doc.Mgr. Hučík Ján, PhD. 117 361 jan.hucik@mikulas.sk
5. Bc. Valentová Barbora 116 360 barbora.valentova@mikulas.sk
6. Šuňová Tatiana 115 363 tatiana.sunova@mikulas.sk

Odbor vnútornej správy

Odbor, vedúca odboru: PhDr. Almanová Miroslava

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. PhDr. Almanová Miroslava 106 267 miroslava.almanova@mikulas.sk
2. Almanová Dana CSOM - matrika 266, 176 dana.almanova@mikulas.sk
3. Bosíková Eleonóra CSOM 171 norika.bosikova@mikulas.sk
4. Drbiaková Anežka 108 204 anezka.drbiakova@mikulas.sk
5. Mgr. Karašinský Ján 701 269 jan.karasinsky@mikulas.sk
6. Ing. Klobušiak Ľubomír 405 268 lubomir.klobusiak@mikulas.sk
7. Ing. Kováčová Andrea CSOM 172 andrea.kovacova@mikulas.sk
8. Kralčiak Milan údržba 162, 163
9. Kupková Katarína podateľňa 111, 112 katarina.kupkova@mikulas.sk
10. Michalička Vladimír údržba 162, 163
11. Molnárová Eva 107 264 eva.molnarova@mikulas.sk
12. Smitková Eva CSOM 111 eva.smitkova@mikulas.sk
13. Šimčeková Emília CSOM 174 emilia.simcekova@mikulas.sk
14. Žuffová Daniela CSOM - matrika 266, 176 daniela.zuffova@mikulas.sk

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór: PhDr. Fiedor Jozef

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. PhDr. Fiedor Jozef 402 210 jozef.fiedor@mikulas.sk
2. PhDr. Magerčiaková Oľga 302 211 olga.magerciakova@mikulas.sk
3. Ing. Papajová Barbora 402 211 barbora.papajova@mikulas.sk

Oddelenie marketingu a podnikania

Oddelenie, vedúca oddelenia: Ing. Višňovská Soňa

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing. Ilavská Linda 209 221 linda.ilavska@mikulas.sk
2. Ing. Višňovská Soňa 210 220 sona.visnovska@mikulas.sk

Prednosta Mestského úradu

Prednosta úradu: Ing. Gutraiová Marta

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing. Gutraiová Marta 315 203 marta.gutraiova@mikulas.sk

Oddelenie projektového manažmentu

Oddelenie, vedúca oddelenia: Ing. Kormaníková Jana

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. RNDr. Dobrotková Michaela 207 231 michaela.dobrotkova@mikulas.sk
2. Mgr. Dzurošková Martina 208 232 martina.dzuroskova@mikulas.sk
3. Ing. Kormaníková Jana 208 230 jana.kormanikova@mikulas.sk
4. Ing. Lencsesová Lenka 230 232 lenka.lencsesova@mikulas.sk

Útvar hlavného architekta

Oddelenie, špecialista: Ing.arch. Bachtíková Tatiana

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing.arch. Bachtíková Tatiana 112 215 tatiana.bachtikova@mikulas.sk

Komunálny manažér a vnútorný auditor

Oddelenie, špecialista: Ing. Hudecová Eva

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing. Hudecová Eva 404 446 eva.hudecova@mikulas.sk

Útvar prednostu

Oddelenie, vedúca oddelenia: Ing. Boďová Andrea

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing. Boďová Andrea 302 213 andrea.bodova@mikulas.sk
2. Mgr. Chovancová Júlia 301 265 julia.chovancova@mikulas.sk
3. Ing. Váleková Veronika 302 213 veronika.valekova@mikulas.sk

Oddelenie informatiky

Oddelenie, vedúci oddelenia: Ing. Močarník Dušan

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing. Berník Miroslav 420 261 miroslav.bernik@mikulas.sk
2. Ing. Močarník Dušan 421 169 dusan.mocarnik@mikulas.sk
3. Ing. Veselovský Peter 420 261 peter.veselovsky@mikulas.sk

Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Oddelenie, vedúca oddelenia: PhDr. Guráňová Dana

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. PhDr. Guráňová Dana 406 223 dana.guranova@mikulas.sk
2. Mgr. Kozolková Zuzana 406 236 zuzana.kozolkova@mikulas.sk
3. Ing. Nemtušiaková Katarína 406 237 katarina.nemtusiakova@mikulas.sk

Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov

Oddelenie, vedúci oddelenia: Bc. Kandera Ľubomír

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing. Jančoková Marta Okresný úrad 4328051 marta.jancokova@mikulas.sk
2. Bc. Kandera Ľubomír 703 420 lubomir.kandera@mikulas.sk
3. Ing. Kordošová Zuzana 705 444 zuzana.kordosova@mikulas.sk
4. Lisý Vladimír Ubytovňa, ul.Štefánikova 5621192 vladimir.lisy@mikulas.sk
5. Nemec Ján Ubytovňa, ul.Štefánikova 5621192 jan.nemec@mikulas.sk
6. Slafkovská Božena 705 442 bozena.slafkovska@mikulas.sk
7. Stankovianska Eva 705 444 eva.stankovianska@mikulas.sk
8. Zaťkovič Peter Ubytovňa, ul.Štefánikova 5621192 peter.zatkovic@mikulas.sk
9. Mgr. Zaťkovičová Janka 705 445 janka.zatkovicova@mikulas.sk