Liptovský Mikuáš

Oznam

  07.06.2019   |   Oznamy

Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ing. Štefana Dvorožňáka zo dňa 06.06.2019 o súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 1 v k.ú. Benice oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 14.06.2019 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 1 ks lipy rastúcej v bezprostrednej blízkosti budovy z dôvodu poškodzovania schodišťa, základov a strechy budovy.

Nastavenie zobrazenia archívu správ:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Tlačové správy
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť

  Archív správ

16.07.2019 | Oznamy
Hlasovanie o participatívnom rozpočte - Žilinský samosprávny kraj

Žilinská župa spustila hlasovanie o projektoch na ochranu životného prostredia. Po prvýkrát v histórii župy bude o pridelení grantov rozhodovať aj verejnosť. Hlasovanie potrvá do 16. júla ... Čítať viac

15.07.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

11.07.2019 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 460 v k.ú. Iľanovo ... Čítať viac

10.07.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

09.07.2019 | Úradná tabuľa
Pozvánka na MsZ

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 11. júl 2019 ... Otvoriť prílohu

08.07.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

04.07.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

04.07.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie

Oznámenie o zaslaní rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti „Mobilný drvič na recyklované kamenivo — Liptovský Mikuláš“ navrhovateľa Prima Slovakia, s.r.o ... Otvoriť prílohu

03.07.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Otvoriť prílohu

03.07.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Otvoriť prílohu

03.07.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie - Stavebné úpravy verejného osvetlenia na diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš na pozemkoch - líniová stavba k.ú ... Otvoriť prílohu

02.07.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení pobytu

Otvoriť prílohu

02.07.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania - umiestnenie stavby 9996-Liptovský Mikuláš-Bodice-Rozšírenie NNK - línová stavba v k.ú ... Otvoriť prílohu

02.07.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Zateplenie bytového domu,38 b.j., Nábr.Dr.A ... Otvoriť prílohu

01.07.2019 | Oznamy
Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ing. Dušana Rajniaka zo dňa 28.06 ... Čítať viac

28.06.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

28.06.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie Mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Výrobno-skladová hala s administrativnou budovou GERGONNE SLOVENSKO II. etapa", stavebníkom ktorej je Gergonne SAS ... Otvoriť prílohu

28.06.2019 | Úradná tabuľa
Pozvánka na MsZ

Pozvánka na zasadnutie MsZ - 4. júl 2019 ... Otvoriť prílohu

28.06.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje JT Trade SK, s.r.o., miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

28.06.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje Jozefovi Klamárovi, miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

Predchádzajúca ( stránka 1 z 131 ) Ďalšia