Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Koronavirus

Koronavirus

Krízový štáb v Liptovskom Mikuláši zasadá k aktuálnej situácii šírenia koronavírusu od 9. marca na dennej báze. Rozšírený krízový štáb mesta prijíma opatrenia v boji proti šíreniu koronavírusu. Predsedom štábu je primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč. 
 
Zoznam členov krízového štábu:

Ing. Ján Blcháč, PhD. - predseda krízového štábu         
Ing. Rudolf Urbanovič - podpredseda krízového štábu
Ľuboš Trizna - podpredseda krízového štábu
PhDr. Miroslava Almanová
Mgr. Viktória Čapčíková
PaedDr. Marta Gerbocová         
Ing. Dana Chromeková       
Mgr. Anna Iľanovská
JUDr. Marián Jančuška
PhDr. Marcela Jašková
Bc. Ľubomír Kandera          
Ing. Ľubomír Klobušiak
Ing. Ivan Košík
Ing. Martin Kögel
PhDr. Michal Lavrík
Ing. Gabriel Lengyel
Mgr. Lenka Mitrengová
Ing. Dušan Močarník
Mgr. Erika Sabaková
 


OPATRENIA PRE VEREJNOSŤ

 
Pomoc pre seniorov
Samožijúci seniori či zdravotne znevýhodnení obyvatelia, ktorí potrebujú zabezpečiť nákup potravín, drogérie a liekov (bez predpisu), nech kontaktujú:
⭕️tel. č. 0903 558 921 
⭕️ alebo napíšu na mail osamelysenior@mikulas.sk
 
Pomoc seniorom zabezpečí mesto v spolupráci so Slovenským červeným krížom prostredníctvom dobrovoľníkov.
Dobrovoľníci, ktorí doručujú nákup, majú preukaz a vestu Slovenského červeného kríža.
 
Objednávky na nákupy sa zbierajú denne do 10.00 h. Objednávky doručené po 10.00 h budú vybavené až na druhý deň.

Aktuálne obmedzenia zo zasadnutia Krízového štábu mesta Liptovský Mikuláš vo veci situácie šírenia koronavírusu z dňa 12. októbra 2020

 
Žiadame klientov Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, aby dočasne uprednostnili telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie, pokiaľ nie je nutná osobná návšteva úradu. Zoznam zamestnancov podľa jednotlivých odborov nájdete tu: https://www.mikulas.sk/samosprava/mestsky-urad/odbory-a-oddelenia/.
 
Mestský úrad:
⭕️ Od 13. októbra do odvolania bude Centrum služieb občanom mesta otvorené v obmedzenom režime:
- v pracovných dňoch po, ut, št, pia od 8:00 – 11:00 hod.,
- v stredu od 11:00 do 16:30 hod.,
- mimo týchto časov bude budova pre verejnosť uzatvorená.
⭕️Pri vstupe do budovy mestského úradu klient absolvuje zmeranie telesnej teploty a vypíše formulár o potvrdení bezinfekčnosti.
⭕️ Od 13. októbra do odvolania je vstup verejnosti povolený len do vstupnej haly mestského úradu a do Centra služieb občanom mesta. Vstup do ostatných priestorov mestského úradu je obmedzený.
 
Školstvo:
⭕️ S okamžitou platnosťou sa ruší korčuliarsky program pre základné a materské školy do odvolania.
⭕️ Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je s účinnosťou od 12. októbra prerušené skupinové vyučovanie v Základnej umeleckej škole J. L. Bellu a v Centre voľného času. Prerušená je aj krúžková činnosť.
⭕️ Šetrenie žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby sa dočasne bude konať telefonickou formou.
 
 
Svadby, pohreby a uvítania do života
 • Na základe opatrení Ústredného krízového štábu SR vydáva Krízový štáb mesta Liptovský Mikuláš s  platnosťou od 15. októbra nariadenie o obmedzení účastníkov svadobných obradov. Vzhľadom na obmedzenie kapacity v obradnej sieni (1 osoba na 15 m štvorcových) sa svadobných obradov v obradnej sieni v budove mestského úradu môže do odvolania zúčastňovať len 6 osôb, teda výlučne  mladomanželia a svedkovia, matrikár a sobášiaci. Ostatní účastníci nebudú do budovy mestského úradu vpustení.
 • Od 15. októbra  sa obmedzuje aj vykonávanie pohrebov, ktoré budú realizované výlučne v Dome smútku na Vrbickom cintoríne. Počet účastníkov vo vnútorných priestoroch Domu smútku je obmedzený na max. 10 pozostalých.
 • Uvítania do života sa presúvajú do odvolania.
 
Mestské organizácie:
 • S platnosťou od 15. októbra bude mestská plaváreň, telocvičňa a umelá tráva pri plavárni zatvorená do odvolania.



Aktuálne uvoľnenie obmedzení zo zasadnutia Krízového štábu mesta Liptovský Mikuláš vo veci šírenia koronavírusu z dňa 3. júna 2020
 
Od 3. júna sa v obradnej sieni na mestskom úrade môže nachádzať počas sobáša 31 ľudí. So snúbencami (dve osoby), rodičmi (4 osoby) a svedkami (dve osoby) môže byť v obradnej sieni na mestskom úrade prítomných aj ďalších 21 hostí, sobášiaci poslanec a matrikárka (dvaja účastníci obradu zo strany mesta). 
 
 
Od 3. júna môžu navštíviť rodinní príslušníci svojich príbuzných v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš (ZPS a DSS). Návštevy sú obmedzené na vonkajšie priestory. Podľa usmernenia môžu klienta navštíviť maximálne dve osoby naraz.
 
Od 8. júna sa môžu rodinní príslušníci stretnúť aj s klientmi Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš, ktorí sú pripútaní na lôžko. Stretnutia sa budú konať vo vyhradených vnútorných priestoroch zariadenia.
 
Od 8. júna bude Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši obyvateľom k dispozícii podľa bežných prevádzkových hodín tak, ako pred mimoriadnou situáciou. Nariadené hygienicko-epidemiologické opatrenia budú platné až do zrušenia mimoriadnej situácie. 
 



Aktuálne uvoľnenie obmedzení zo zasadnutia Krízového štábu mesta Liptovský Mikuláš vo veci šírenia koronavírusu z dňa 20. mája 2020
 
Od 20. mája nastáva uvoľnenie aj v obmedzení počtu účastníkov svadobných obradov. V obradnej sieni sa môže počas sobáša nachádzať 21 ľudí. So snúbencami, rodičmi a svedkami môžu byť v obradnej sieni na mestskom úrade prítomní aj ďalší jedenásti hostia (19 účastníkov obradu zo strany mladomanželov),  matrikárka a sobášiaci poslanec (dvaja účastníci obradu zo strany mesta).

Od 1. júna otvorí mesto Liptovský Mikuláš všetky základné aj materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Umiestnenie detí je na dobrovoľnej báze. Prevádzková doba škôlok a škôl bude deväť hodín. Pre viac informácií sledujte webové stránky jednotlivých škôl.
 
Od 1. júna budú spoje mestskej autobusovej dopravy premávať podľa pôvodného cestovného poriadku, ktorý nájdete na stránke https://www.mikulas.sk/obcan/odchody-autobusov/.
Spoje linky č. 14 (na Kamenné pole) nebudú ani naďalej premávať v nedele, keďže v tieto dni zostávajú obchodné prevádzky zatvorené. Tieto spoje budú dočasne nahradené linkou č. 11. V prípade zmeny opatrení a otvorení prevádzok aj v nedele uvedieme linku č. 14 opäť do prevádzky. Bezpečnostné a hygienické opatrenia v autobusoch ostávajú v platnosti aj naďalej, cestujúci majú povinnosť nosiť rúška, je im odporúčané nosiť aj rukavice a dopravca bude zabezpečovať pravidelnú dezinfekciu priestorov autobusov.
 
Od 1. júna otvára mesto krytú plaváreň pre športové kluby. Plaváreň bude otvorená výlučne pre kluby zamerané na prípravu športovcov, a to v pracovných dňoch v obmedzenom režime v čase od 14.00 do 18.00 h. Športovci budú do budovy Krytej plavárne vstupovať v presne určených časových intervaloch pred tréningovou jednotkou. Bližšie informácie dostanú od svojich trénerov zo športového klubu. Členovia športových klubov po pobyte v bazéne v čo najkratšom čase opustia priestory plavárne. Vstup športových klubov do priestorov krytej plavárne je možný výlučne za dodržania podmienok určených Úradom verejného zdravotníctva SR.
 
Od začiatku júna otvorí mesto Liptovský Mikuláš mestské Kino Nicolaus. Presný dátum otvorenia určí riaditeľ Domu kultúry mesta Liptovský Mikuláš na základe dohody s distribútormi filmov. 
 

Aktuálne uvoľnenie obmedzení zo zasadnutia Krízového štábu mesta Liptovský Mikuláš vo veci šírenia koronavírusu z dňa 6. mája 2020
 
Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z dňa 5. mája 2020 sa otvárajú a sprístupňujú pre verejnosť všetky priestory a expozície v správe Múzea Janka Kráľa a priestory Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš za dodržiavania všetkých platných hygienických opatrení.
 
Mestské múzeum je sprístupnené od pondelka do nedele od 10.00 do 18.00 h (bez vyhradených hodinových vstupov).
 
Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš je sprístupnené od pondelka do piatka od 9.00 do 17.00 h, v sobotu od 9.00 do 12.00 h.
 
 
Aktuálne uvoľnenie obmedzení zo zasadnutia Krízového štábu mesta Liptovský Mikuláš vo veci šírenia koronavírusu z dňa 27. apríla 2020
 
Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši rozširuje od utorka 28. apríla prevádzkové hodiny pre verejnosť.
PO, UT, ŠT, PI: od 8.00 do 14.00 h, ST: od 8.30 do 16.00 h.
Bezpečnostné a hygienické opatrenia ostávajú nezmenené. Vstup na jednotlivé oddelenia úradu je obmedzený. Klientov vybavujú zamestnanci úradu len v klientskom centre a vo vestibule budovy.
Počet návštevníkov v budove mestského úradu je limitovaný. Pri čakaní na vybavenie je potrebné dodržiavať bezpečnostné rozostupy a všetky nariadené ochranné opatrenia.
 

Aktuálne obmedzenia zo zasadnutia Krízového štábu mesta Liptovský Mikuláš vo veci situácie šírenia koronavírusu z dňa 16. marca 2020
 
Povinnosť používať rúško alebo inú ochranu tváre – úst a nosa
 • Od 17. marca až do odvolania platí zákaz vstupu do prostriedkov mestskej autobusovej dopravy bez rúška alebo inej ochrany úst a nosa (šál, šatka, nákrčník a pod.) Krízový štáb odporúča cestujúcej verejnosti, aby okrem ochrany úst a nosa používala v hromadných prostriedkoch aj jednorazové rukavice.
 • Od 17. marca až do odvolania platí zákaz vstupu bez rúška alebo inej ochrany úst a nosa (šál, šatka, nákrčník a pod.) do priestorov budovy mestského úradu, budov mestských organizácií a domu smútku.
 
Svadby, pohreby a uvítania do života
 
 • Krízový štáb vydáva s  platnosťou od 17. marca nariadenie obmedzenia účastníkov svadobných obradov. Svadobných obradov v obradnej sieni sa môžu do odvolania zúčastňovať výlučne  mladomanželia, rodičia a svedkovia. Ostatní účastníci nebudú do budovy mestského úradu vpustení.
 • Od 18. marca sa obmedzuje aj vykonávanie pohrebov, ktoré budú realizované výlučne v Dome smútku na Vrbickom cintoríne. Počet účastníkov je obmedzený, v obradnej sieni je povolená účasť pre max. 10 pozostalých, vo vonkajších priestoroch pred budovou Domu smútku max. 20 pozostalých. Všetci sú povinní dodržať medzi sebou povinný rozostup 2 metre a sú povinní mať rúška alebo inú účinnú ochranu úst a nosa. Dôrazne upozorňujeme, aby pozostalí nekondolovali podaním ruky.
 • Uvítania do života sa presúvajú do odvolania.
 
Odpadové hospodárstvo
 • Vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu realizujú zamestnanci VPS podľa harmonogramu. Dočasne je pozastavený rozvoz veľkoobjemových kontajnerov do mesta a mestských častí. 
 • Zberný dvor na Podtatranského ul. je zatvorený do odvolania. Zberný dvor v Okoličnom je v prevádzke v bežnom režime, obyvatelia sú pri vstupe povinní mať rúško alebo inú účinnú ochranu úst a nosa.
 • Do odvolania sú zatvorené verejné WC v podchode na Garbiarskej ulici a v Župnom dome na Námestí osloboditeľov.


Aktuálne obmedzenia zo zasadnutia Krízového štábu mesta Liptovský Mikuláš vo veci situácie šírenia koronavírusu z dňa 12. marca 2020.
 
Školstvo:
Zajtrajším dňom (13.3.2020) bude udelené riaditeľské voľno na  Základnej škole Miloša Janošku z prevádzkových dôvodov (zatvorenie školskej jedálne pri Hotelovej akadémii, v ktorej sa stravujú žiaci ZŠ Miloša Janošku) a na Základnej škole s materskou školou Okoličianska z dôvodu zvyšujúcej sa chorobnosti detí. Rodičia, ktorí zvážia, že využijú možnosť ospravedlniť svoje dieťa z povinnej školskej dochádzky v piatok 13.3, bude im toto ospravedlnenie riaditeľom školy akceptované.
Od pondelka 16. 3. 2020 platí plošné uzatvorenie všetkých škôl a školských zariadení na celom Slovensku na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR na 14 dní. Zatvorenie od pondelka 16. 3. 2020 platí aj pre detské jasle Mikulášik.
 
Sociálne služby:
Komunitné centrum Nový svet Hlboké bude od pondelka 16.3. zatvorené na 14 dní. V rovnakom režime ostávajú zatvorené aj detské jasle Mikulášik.  Obmedzenie sa týka aj výkonu činnosti terénnej sociálnej práce. V prevádzke (v bežnom režime od 18 do 8.00 h so zvýšenou dezinfekciou) ostáva len noclaháreň  pri komunitnom centre, ktorá je určená pre obyvateľov bez prístrešia.
V Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš platí zákaz návštev až do odvolania.
V mestskej ubytovni na Štefánikovej ulici platí s okamžitou platnosťou zákaz návštev až do odvolania.
 
Mestský úrad:
Centrum služieb občanom mesta a klientské centrum správy bytov bude otvorené v obmedzenom režime, v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod., mimo tohto času bude budova pre verejnosť uzatvorená. Opatrenie platí do odvolania.
Nenavštevujte mestský úrad osobne, pokiaľ nemusíte. S ohľadom na preventívne opatrenia pri šírení koronavírusu žiadame klientov Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, aby dočasne uprednostnili telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie, pokiaľ nie je nutná osobná návšteva úradu. Vstup na jednotlivé oddelenia úradu je obmedzený, vstup do budovy je možný len v pracovných dňoch v čase od 8.00 - 11.00 hod.
 
Mestské organizácie:
Všetky expozície mestského Múzea Janka Kráľa sú zatvorené do odvolania. Podrobnejšie informácie dostanete na telefónnom čísle: 0915 964 424.
Informačné centrum je zatvorené do odvolania. V prípade potreby môžete centrum kontaktovať e-mailom: info@mikulas.sk alebo telefonicky: 0948 625 669, 0915 957 008.
Všetky kultúrne podujatia Domu kultúry a kina Nicolaus sú zrušené až do odvolania. Plánované podujatia budú preložené na iný termín, ktorý vopred oznámia.
Mestská plaváreň, telocvičňa a umelá tráva pri plavárni sú zatvorené do odvolania.



Aktuálne informácie zo zasadnutia Krízového štábu mesta Liptovský Mikuláš vo veci situácie šírenia koronavírusu z dňa 9. marca 2020.
Krízový štáb mesta Liptovský prijíma opatrenia s okamžitou platnosťou:
 
 • Zastavujeme prevádzku mestskej plavárne a telocvične pri plavárni až do odvolania.
 • Rušíme kultúrne, spoločenské, športové a hromadné podujatia na území mesta, ktoré sú organizované mestom Liptovský Mikuláš a jeho organizáciami, až do odvolania.
 • Odporúčame zrušenie kultúrnych, spoločenských, športových a hromadných podujatí na území mesta, ktorých organizátorom nie je mesto Liptovský Mikuláš, až do odvolania.
 • Vyzývame zvolávateľov kultúrnych, spoločenských, športových a hromadných podujatí a verejných zhromaždení, aby prijali opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu.
 • Žiadame klientov Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, aby využívali na kontaktovanie zamestnancov mestského úradu elektronickú formu komunikácie a telefonické kontaktovanie, pokiaľ nie je nevyhnutná osobná návšteva mestského úradu.
 • Žiadame prepravcu MAD o zvýšenú dezinfekciu všetkých liniek MAD po každej jazde.
 • Žiadame Oblastnú organizáciu cestovného ruchu REGION LIPTOV, aby upozornila svojich členov, ubytovateľov a prevádzkovateľov, aby prijali také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu.
 
Opatrenia bude krízový štáb aktualizovať na základe ďalšieho vývoja situácie.