Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Oznamy

Oznamy

Vážení občania,

v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní. Pomocou nastavenia zobrazenia môžete zmeniť typ správ a jednoduchšie nájsť čo hľadáte. Staršie správy a oznamy potom nájdete vo všeobecnom archíve správ.

Nastavenie zobrazenia:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť
26.06.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "12875 - Liptovský Mikuláš - Palúdzka - Rozšírenie NNK" na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská distribučná, a.s. Otvoriť prílohu

25.06.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania - "Cesta okolo Tatier - Cyklochodník Liptovský Mikuláš - III. etapa, km 3,243 11 - 4,080 00". Otvoriť prílohu

23.06.2020 | Úradná tabuľa
Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš

Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš vo veci "Bytové domy - Nová Palúdzka - II. etapa". Otvoriť prílohu

23.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie Poľovníckeho združenia Baníkov.

Oznámenie Poľovníckeho združenia Baníkov. Otvoriť prílohu

23.06.2020 | Úradná tabuľa
Stavebné povolenie

Stavebné povolenie mesta na stavbu "Stavebné úpravy garáže" v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Ing. Martina Krajčiová. Otvoriť prílohu

22.06.2020 | Úradná tabuľa
Rozhodnutie mesta ako zriaďovateľa materských a základných škôl

Rozhodnutie mesta ako zriaďovateľa materských a základných škôl. Otvoriť prílohu

22.06.2020 | Úradná tabuľa
Zverejnenie žiadosti

Zverejnenie žiadosti - Stavebné úpravy a nadstavba priemyselnej budovy na polyfunkčnú budovu. Otvoriť prílohu

22.06.2020 | Úradná tabuľa
Stavebné povolenie

Stavebné povolenie mesta na stavbu "Polyfunkčný obytný súbor Nová Palúdzka I. etapa - SO 205 G Garáže" v k. ú. Palúdzka. Otvoriť prílohu

17.06.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
Vitálišovce, Stošice, Okoličné, Podbreziny: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 10. 07. 2020 bude v čase od 08:00 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Vitálišovce, Okoličné, Stošice, Podbreziny (v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

16.06.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
Staré Mesto, Okoličné: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 09. 07. 2020 bude v čase od 08:00 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Staré Mesto, Okoličné (v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

15.06.2020 | Úradná tabuľa
Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš ako zríaďovateľa materských a základných škôl, centra voľného času a základnej umeleckej školy. Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta odpredať pozemky (ul. Tehliarska) Ing. Štefanovi Repovi. Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta odpredať pozemok (ul. Garbiarska) spoločnosti Tatraspol Slovakia, s.r.o. Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta odpredať pozemok (Vitálišovce) Dušanovi Húskovi. Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta odpredať pozemok (Vitálišovce) Miloslavovi Húskovi. Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta odpredať pozemok (Vitálišovce) Jánovi Húskovi. Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta odpredať pozemok (ul. M. Pišúta) Jaroslavovi Petranovi. Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta odpredať pozemok (ul. Družstevná) p. Romanovi Málekovi. Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta odpredať pozemok (ul. Družstevná) p. Pavlovi Zimmermannovi. Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta odpredať pozemok (ul. Družstevná) spoločnosti NeoTec Martin, s.r.o. Otvoriť prílohu