Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Hlavný kontrolór podľa mestských právnikov porušuje normatívne právne akty

Hlavný kontrolór podľa mestských právnikov porušuje normatívne právne akty

  13.08.2020   |   Tlačové správy

Hlavný kontrolór podľa mestských právnikov porušuje zákonnosť. Dnes o tom budú informovať poslancov. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva sa chystá prednostka mestského úradu predložiť nezvyčajnú informáciu. Uvádza sa v nej viacero porušení zákonnosti, ktoré pripisuje právne oddelenie mesta hlavnému kontrolórovi ako ostatnému vedúcemu zamestnancovi.
 
Jedno z jeho porušení je podľa materiálu, ktorý je súčasťou programu mestského zastupiteľstva, napríklad nedodržiavanie viacerých paragrafov Zákonníka práce. Podľa predkladanej informácie čerpal hlavný kontrolór Martin Alušic desaťdňovú dovolenku, na ktorú mu ešte nevznikol zákonný nárok (nárok mal na vyčerpanie 2,5 dňa). Mesto tiež doposiaľ neeviduje pracovnú zmluvu, ktorú podľa informácie pre poslancov kontrolórovi viackrát predložila radnica na podpis, avšak k podpisu zo strany tohto zamestnanca podľa právnikov doposiaľ nedošlo. Personálne a mzdové tiež neeviduje dochádzku hlavného kontrolóra v súlade s internými predpismi, len tú, ktorú si vytvoril on sám. Zároveň sa mestskí právnici odvolávajú na porušovanie etického kódexu zamestnanca mesta, ktorým hlavný kontrolór podľa stanoviska Ministerstva vnútra SR je.
 
Hlavný kontrolór tak podľa informácie, ktorú na zajtrajšom rokovaní mestského zastupiteľstva predloží mesto poslancom, porušil:
❌ Zákonník práce,
❌Pracovný poriadok mesta Liptovský Mikuláš,
❌Etický kódex zamestnancov mesta Liptovský Mikuláš,
❌Smernicu o cestovných náhradách
❌Smernicu, ktorá upravuje obsluhu a používanie dochádzkového systému zamestnancov mesta Liptovský Mikuláš.
 
Hlavného kontrolóra volí aj odvoláva mestské zastupiteľstvo. To mu určuje aj výšku odmeny. Hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš Martin Alušic bol Mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši zvolený do svojej funkcie dňa 4. júna 2020. Zastupiteľstvo mu odsúhlasilo 80-percentný pracovný úväzok a najvyššiu možnú každomesačnú odmenu vo výške 30-percent mesačného platu.
Zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva, na ktorom bude predkladaná aj informácia činnosti hlavného kontrolóra, sa bude konať 13. augusta o 14.00 hod.
 
Komplexnú informáciu o činnosti hlavného kontrolóra Martina Alušica ako ostatného vedúceho zamestnanca mesta nájdete tu: https://www.mikulas.sk/files/File/msz/Zweb2020_103.pdf