Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Verejné obstarávanie   /   Podklady k súťažiam

Podklady k súťažiam

Výzva na predkladanie ponúk : Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 4.etapa
Kompletná dokumentácia VO


Názov projektu: Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké, Liptovský Mikuláš
Názov procesu: Odstránenie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu.
Lehota na predloženie ponuky: 20.03.2019
Predpokladaná hodnota zákazky: 18.670,02 EUR bez DPH
Kompletná dokumentácia

Výzva na predkladanie ponúk : Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy zverejnená vo VVO č. 64/2018 zo dňa 30.3.2018 pod č. 4483-WYP
Kompletna dokumentacia VO

Výzva na predkladanie ponúk: Športové potreby pre CVČ V Liptovskom Mikuláši
Športové potreby pre CVČ