Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Zastupiteľstvo   /   Zasadnutia MsZ

Zasadnutia MsZ

PROGRAM ROKOVANÍ

MsR a MsZ v Lipt. Mikuláši na rok 2019

 Plán a predbežný program rokovaní na stiahnutie

Plán zasadnutí MsZ

2019
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
Nastaviť
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
3.
12.20
Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
4.
12.40
Ing. Miloš Berník, vedúci odboru výstavby MsÚ Výsledky hlasovania
8.
14.00
Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
9.
14.30
Interpelácie poslancov
10.
14.50
Informácie
11.
15.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
3.
10.20
Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
4.
10.40
Ing. Miloš Berník, vedúci odboru výstavby MsÚ
8.
12.00
Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
9.
12.30
Interpelácie poslancov
10.
12.50
Informácie
11.
13.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
3.
10.07
Voľba návrhovej komisie
4.
10.10
Schválenie programu rokovania
6.
10.30
Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
7.
11.30
Interpelácie poslancov
8.
11.50
Informácie
9.
12.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.07
Voľba návrhovej komisie
P R E S T Á V K A ( 12.30 – 13.30 )
24.
16.30
Interpelácie poslancov
25.
16.50
Informácie
26.
17.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.10
Voľba návrhovej komisie
7.
11.30
Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
9.
12.00
Interpelácie poslancov
10.
12.20
Informácie
11.
12.30
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
17.00
Otvorenie zasadnutia
2.
17.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
17.10
Voľba návrhovej komisie
5.
17.20
Analýza právneho stavu verejného osvetlenia v meste Liptovský Mikuláš - informácia
Mgr. Vincent Kultán, poslanec MsZ Výsledky hlasovania
10.
18.30
PhDr. Dana Guráňová, vedúca oddelenia mládeže, športu a kultúry MsÚ Výsledky hlasovania
13.
19.10
Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
14.
19.30
Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
P R E S T Á V K A / 20.00 – 20.30 /
27.
22.20
Interpelácie poslancov
28.
22.40
Informácie
29.
23.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
13.00
Otvorenie zasadnutia
2.
13.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
13.10
Voľba návrhovej komisie
11.
14.50
Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
12.
15.10
Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
P R E S T Á V K A / 15.40 – 16.40 /
21.
18.30
PhDr. Dana Guráňová, vedúca oddelenia mládeže, športu a kultúry MsÚ
23.
19.00
JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
27.
19.50
Informácia o žiadosti mesta Liptovský Mikuláš na Slovenský olympijský a športový výbor v súvislosti s prípravou organizácie EYOF
Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta ( ÚSTNA INFORMÁCIA )
28.
20.00
Interpelácie poslancov
29.
20.20
Informácie
30.
20.30
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.10
Voľba návrhovej komisie
9.
11.20
Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
10.
11.30
Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
P R E S T Á V K A / 12.30 – 13.30 /
19.
14.30
PhDr. Dana Guráňová, vedúca oddelenia mládeže, športu a kultúry MsÚ
21.
15.00
JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
16.00
2. P R E S T Á V K A – spojená s ochutnávkou syrov / 16.00 – 17.00 /
25.
17.00
Interpelácie poslancov
26.
17.20
Informácie
27.
17.30
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.00
Otvorenie zasadnutia
2.
15.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
15.10
Voľba návrhovej komisie
8.
16.00
Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
12.
17.30
Interpelácie poslancov
13.
17.50
Informácie
14.
18.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
13.00
Otvorenie zasadnutia
2.
13.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
13.10
Voľba návrhovej komisie
7.
13.30
Interpelácie poslancov
8.
14.50
Informácie
9.
15.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.00
Otvorenie zasadnutia
2.
15.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
15.10
Voľba návrhovej komisie
14.
17.20
Ing. Jaroslav Čefo Výsledky hlasovania
15.
17.30
Interpelácie poslancov
16.
17.40
Informácie
17.
17.50
Záver